Następny »
« Poprzedni
Zamknij
ZAPYTANIE OFERTOWEOceń stronę
12345

ilość głosów: 936

wyświetleń: 1060352
Organizacje
Stowarzyszenie Odnowa Wsi
Program "Odnowy Wsi" zaczął być realizowany w 2000 roku przez Panią Imgardę Bartek.

W ramach przystąpienia do Programu Odnowy Wsi została powołana grupa odnowy, która na podstawie opracowanego projektu realizowałą zadania rozwojowe sołectwa Staniszcze Małe Działalność grupy ustała z powodu braku lidera.

W dniu 06.04.2005 r. odbyło się zebranie mieszkańców wsi Staniszcze Małe w sprawie kontynuacji Programu Odnowy Wsi. Zebrani członkowie - założyciele podjęli uchwałę o założeniu stowarzyszenia o nazwie STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE, które pod tą nazwą zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń w dniu 05.05.2005 r. Liderem stowarzyszenia jest Pani Barbara Musioł. Głównym celem działania jest wszechstronna działalność na rzecz rowoju warunków życia ludności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kuturowego i historycznego oraz promocji wsi Staniszcze Małe. Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem imprez, festynów, pracami na rzecz wsi, a także pomocą mieszkańcom.

Mniejszość Niemiecka 16 II 1990 r. zostało zarejestrowane w sądzie wojewódzkim w Opolu "Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej". W naszej miejscowości również powstała Mniejszość Niemiecka. Swoją działalność rozpoczęła od organizowania nabożeństw w języku niemieckim (24.06.1990 r.) Zoraganizowała wymianę uczniów między Szkołą Podstawową w Staniszczach Małych, a szkołą w Ohmenheim w Niemczech.
Ochotnicza Straż Pożarna w Staniszczach Małych istnieje od 1928 r., aktualnie posiada dwa samochody, obydwa zostały otrzymane z Niemiec (Mercedes - luty 2001, strażacki wóz bojowy - 31.08.2002). OSP Staniszcze Małe obchodziła juz dwie okrągłe rocznice istnienia w 1978 r. 50 - cio lecie i w 1998 r. 70 - cio lecie. Strażacy chcąc oddać cześć swojemu patronowi ustawili na placu kościelnym figurkę św. Floriana, która została poświęcona 8 maja 2005 r.
Strażacy z OSP Staniszcze Małe nie tylko gaszą pożary ale również pomagają podczas kataklizmów jak to miało miejsce w 1997 r. podczas powodzi, biorą udział w organizowaniu i przeprowadzaniu uroczystości kościelnych i innych.
copyright © 2006 - 2019
Projekt i wykonanie SQUAP WEB DESIGN